در این قسمت قراره چیکار کنیم؟

در این آموزش از بخش فشار فیزیک دهم رشته ریاضی و تجربی، 4 تیپ سوال اشکال یو شکل را بررسی کردیم. در واقع بخش کوچکی از دوره های صفرتا صد را انتخاب کرده و در این بخش بارگزاری کردیم تا با نحوه تدریس  و اساس آموزش دوره صفر تا صد پایه دهم آشنا شوید.

سرفصل های دوره

جزوه فایل های ضمیمه

PDF

برای دانلود اینجا کلیک کنید

جلسه تدریس ویدئو

دانلودی

برای دانلود اینجا کلیک کنید

حل مسئله 1 ویدئو

دانلودی

برای دانلود اینجا کلیک کنید

حل مسئله 2 ویدئو

دانلودی

برای دانلود اینجا کلیک کنید

حل مسئله 3 ویدئو

دانلودی

برای دانلود اینجا کلیک کنید