در این قسمت قراره چیکار کنیم؟

در این آموزش از بخش مدارها در فیزیک یازدهم، نحوه بدست آوردن مقاومت معادل یا خلاصه کردن ساختار مدار بررسی میشود. در واقع بخش کوچکی از دوره های صفرتا صد را انتخاب کرده و در این بخش بارگزاری کردیم تا با نحوه تدریس  و اساس آموزش دوره صفر تا صد پایه یازدهم آشنا شوید.

سرفصل های دوره

جزوه فایل های ضمیمه

PDF

برای دانلود اینجا کلیک کنید

جلسه تدریس ویدئو

دانلودی

برای دانلود اینجا کلیک کنید

حل مسئله 1 ویدئو

دانلودی

برای دانلود اینجا کلیک کنید

حل مسئله 2 ویدئو

دانلودی

برای دانلود اینجا کلیک کنید