پک 0 تا100 فیزیک کنکور

5.00 14 رای
5,000,000 تومان

رفع اشکال با استاد مقاله خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

5,000,000 تومان

پکیج کامل فیزیک دهم

5.00 11 رای
1,800,000 تومان

رفع اشکال با استاد مقاله خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

1,800,000 تومان

پکیج کامل فیزیک یازدهم

5.00 5 رای
1,800,000 تومان

رفع اشکال با استاد مقاله خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

1,800,000 تومان

پک 0 تا100 ریاضی کنکور

5.00 1 رای
4,000,000 تومان

رفع اشکال با استاد مقاله خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

4,000,000 تومان

پکیج کامل فیزیک دوازدهم

5.00 3 رای
1,800,000 تومان

ویدیو افتتاحیه، قبل از شروع باید ویدیو زیر را ببینید https://dl.shimanaeem.com/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87.mp4 رفع اشکال با استاد مقاله خصوصی این بخش خصوصی…

1,800,000 تومان