پک 0 تا100 فیزیک کنکور

5.00 14 رای
5,000,000 تومان

رفع اشکال با استاد مقاله خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

5,000,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج امتحانات فیزیک -پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

500,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج امتحانات فیزیک -پایه دوازدهم

5.00 1 رای
500,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

500,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج امتحانات فیزیک-پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

500,000 تومان

پکیج امتحانات دی فیزیک – پایه دهم

بدون امتیاز 0 رای
499,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

499,000 تومان

پکیج امتحانات دی فیزیک – پایه یازدهم

5.00 1 رای
499,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آفلاین

499,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج امتحانات-ریاضی-پایه دوازدهم

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

600,000 تومان
50%
تخفیف

پکیج امتحانات ریاضی-پایه یازدهم

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

تدریس صفر تا صد به صورت آنلاین

600,000 تومان